Zasady reklamacji

TWOJEWZORY.PL

Zasady reklamacji

ZASADY REKLAMACJI W SKLEPIE INTERNETOWYM

  1. Wstęp: Niniejsze zasady określają procedurę reklamacji produktów zakupionych w naszym sklepie internetowym (dalej „Sklep”). Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

  2. Zgłaszanie reklamacji: Reklamacje można zgłaszać przez formularz kontaktowy na stronie Sklepu lub pisemnie na adres siedziby Sklepu. W reklamacji należy podać dokładne dane kontaktowe oraz opis problemu z produktem.

  3. Terminy rozpatrywania reklamacji: Reklamacje rozpatrujemy w terminie 14 dni od ich otrzymania. W przypadku potrzeby uzyskania dodatkowych informacji od klienta, termin ten może ulec wydłużeniu.

  4. Ostateczne rozstrzygnięcia: Reklamacje rozstrzygane są indywidualnie, biorąc pod uwagę okoliczności każdej sprawy. Możliwe rozwiązania to: poprawa gotowego dokumentu, zwrot pieniędzy lub odrzucenie reklamacji.

  5. Odpowiedzialność: Sklep odpowiada za wady  produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Sklep nie odpowiada za szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania produktów przez klienta.

  6. Zakończenie: Niniejsze zasady stanowią integralną część regulaminu Sklepu i obowiązują wszystkich klientów. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Scroll to Top