Weryfikacja propozycji ugodowej w sprawie frankowej

Kredyty hipoteczne denominowane w walucie franka szwajcarskiego, popularnie znane jako kredyty frankowe, były atrakcyjną opcją dla wielu kredytobiorców w Polsce (i nie tylko) ze względu na korzystne warunki finansowe. Niestety, wraz z gwałtownym umocnieniem franka szwajcarskiego w stosunku do polskiej złotówki, wielu kredytobiorców znalazło się w trudnej sytuacji finansowej, zmagając się z wysokimi ratami kredytowymi.

Przez wiele lat sektor bankowy był stroną, której nie zależało na polubownym załatwieniu tzw. kwestii frankowiczów. Dziś banki są bardzo aktywne na polu proponowania kredytobiorcom ugód. Dlaczego tak się dzieje? Czy banki same z siebie zmieniły politykę względem kredytobiorców? No cóż, zdecydowanie zostały przyparte do muru. Jednoznacznie niekorzystna dla banków linia orzecznicza w polskich sądach, a może przede wszystkim orzecznictwo TSUE, powoduje, że banki przegrywają blisko 98 proc. wszystkich postępowań. Jeśli dopowiemy, że sądy coraz rzadziej orzekają odfrankowienie kredytu, czyli usunięcie z umowy postanowień abuzywnych i zamiast tego unieważniają umowy w całości, pozbawiając banki jakiegokolwiek zarobku, to medialne nagłaśnianie propozycji ugodowych przez poszczególne banki nie dziwi. Nie bez znaczenia dla zmasowanych akcji ugodowych banków są dwie dalsze okoliczności. Po pierwsze niedawny wyrok TSUE z dnia 15 czerwca 2023 roku, który potwierdził, że banki nie mają prawa do opłaty za bezumowne korzystanie z kapitału, oraz że do podobnych roszczeń wobec banku mogą mieć prawo sami konsumenci. Po drugie WIBOR jest obecnie najwyższy od 20 lat, a więc konwersja kredytu frankowego na złotowy jest po prostu opłacalna  – dla banku oczywiście.

Banki, zdając sobie sprawę z powyższego, często proponują swoim klientom rozwiązania w postaci ugody. Propozycje ugodowe mogą zawierać różne opcje, takie jak obniżenie kursu waluty w umowie kredytowej, umorzenie nadwyżki zadłużenia lub inne formy wsparcia finansowego.

Jednakże, kredytobiorcy powinni zachować szczególną ostrożność przed zaakceptowaniem propozycji ugodowej bez uprzedniej weryfikacji przez prawnika. Istnieje kilka kluczowych powodów, dla których konsultacja z prawnikiem jest niezwykle ważna:

Po pierwsze skomplikowane zapisy prawne: Umowy kredytowe są często zawiłe i mogą zawierać skomplikowane klauzule i zapisy prawne. Prawnik specjalizujący się w sprawach frankowych jest w stanie dokładnie przeanalizować treść ugody i upewnić się, że nie ma w niej niekorzystnych warunków dla klienta.

Po drugie ochrona interesów kredytobiorcy: Prawnik będzie reprezentować interesy kredytobiorcy, zapewniając, że propozycja ugodowa uwzględnia wszystkie możliwe korzyści dla klienta. W przypadku potrzeby, może także negocjować lepsze warunki z bankiem.

Po trzecie uniknięcie pułapek: Niestety, niektóre propozycje ugodowe banków mogą zawierać ukryte pułapki lub ograniczenia, które kredytobiorca może przeoczyć. Prawnik z doświadczeniem w tej dziedzinie może pomóc zidentyfikować potencjalne ryzyka i uniknąć niekorzystnych rozwiązań.

Po czwarte zgodność z prawem: Weryfikacja przez prawnika sprawi, że propozycja ugodowa jest zgodna z obowiązującym prawem, a wszelkie działania podejmowane przez bank nie naruszają praw kredytobiorcy.

Wniosek jest prosty – przed podpisaniem jakiejkolwiek propozycji ugodowej w sprawie kredytu frankowego, kredytobiorca powinien skonsultować się z doświadczonym prawnikiem specjalizującym się w tego typu sprawach. W ten sposób można zapewnić sobie ochronę interesów, zrozumieć potencjalne ryzyka i skutki, a także uniknąć niepożądanych konsekwencji. Przed podjęciem decyzji, warto dokładnie poznać swoje prawa i opcje, aby podjąć świadomą decyzję dotyczącą ugody w sprawie kredytu frankowego.

Scroll to Top